Fastighetsreda

                                                           

               Arbetsmeny


Några exempel på funktioner i Fastighetsreda


1-10 företag/förvaltare

Obegränsat antal fastigheter och lägenheter/lokaler

Automatisk indexuppräknming av lokaler

Stort antal rapporter

Lokalkontrakt med eller utan index

Automatisk indexuppräkning lokaler

Nyckelkvittenser

Garage/P-platser

Hyresavier per plusgiro eller bankgiro

Debitering per månad, kvartal eller år

Debitering av lokal med eller utan moms

Export av Sie-fil till bokföringen

Automatisk hyreshöjning av bostäder

Retroaktiv hyra/trappstegshyra/extrahyra

Uppföljning av inbetalningar. Kravavier

Dagsaktuell reskontra

Betalningshistorik för 24 månader

Kom ihåg lista "Att göra"

Felanmälan/Reparation med länkade bilder/foton

Länka bilder/foton till fastighet,lägenhet eller lokal

Stort antal rapporter

Integrerat med Word för egna listor och rapporter

Lösenordsskydda Fastighetsreda

GDPR-anpassat

Se demofilm om Fastighetsreda

Beställ gratis demo

Blanketter för hyresavier