BRF

       

        Arbetsmeny


Några exempel på funktioner i Fastighetsreda Bostadsrätt


Obegränsat antal fastigheter och lägenheter

Register över andelsägare

Nyckelkvittenser

Stort antal rapporter

Lokalkontrakt med eller utan index

Automatisk indexuppräkning lokaler

Garage/P-platser

Hyresavier per plusgiro eller bankgiro

Debitering per månad, kvartal eller år

Sie-fil till bokföringen

Automatisk höjning av avgift/hyra

Retroaktiv avgift/hyra/trappstegshyra

Uppföljning av inbetalningar

Utskrift av krav

Dagsaktuell reskontra

Betalningshistorik för 24 månader

Kom ihåg lista "Att göra"

Registrera kapitaltillskott

Formulär för bostadsrätter

Felanmälan/Reparation med länkade bilder/foton

Länka bilder/foton till fastighet,lägenhet eller lokal

Integrerat med Word för egna listor och rapporter

Lösenordsskydda Fastighetsreda

GDPR-anpassat

Se demofim om Fastighetsreda

Beställ gratis demo

Blanketter för hyresavier